วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 12 : วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานพฤติกรรม (Behavior Report)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค