วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 19 : แนวความคิดในการตั้งเป้าหมาย (Goals) และ การวัดผลสำเร็จ (Conversion Tracking)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค