วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 4 : การติดตั้ง Google Analytics เข้ากับเว็บไซต์

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค