วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 17 : การสร้างนิยามผู้ชมแบบมีเงื่อนไข (Audience Definitions - Advance Setting)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค