วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 18 : การตลาดแบบ Remarketing - การตั้งค่าใน Google Adwords

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค