วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 3 : คำสำคัญ การวัดผล ผ่าน Google Analytics

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค