วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 20 : วิธีการตั้งเป้าหมาย (Goals Setting)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค