วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 22 : การเพิ่มและกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลบัญชี

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค