วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 8 : วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานคนเข้าใช้งานเว็บไซด์ (Audience Report)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค