วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 10 : การเชื่อมบัญชี Google Analytics เข้ากับบัญชี Google adwords

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค