วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 18 แนวคิดในการสร้างกลุ่ม Audience ใน Google Analytics

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค