วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 23 การดึง Google Analytics Goals เข้ามาในบัญชี Google Adwords เพื่อการ Track Coversions

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค