วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 22 สร้าง Goal เพื่อกำหนดเป้าประสงค์ในการตามติดโฆษณา

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค