วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 9 แนะนำและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ Google Analytics Tag

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค