วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่17 เชื่อมบัญชี Google Adwords เข้ากับ Google Analytics

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค