วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 3 วิวัฒนาการ จากอดีต ถึง ปัจจุบัน ของ Digital Advertising Ecosystem

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค