วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 30.1 การติดตั้ง Facebook Pixel โดยการส่งโค้ดให้ Programmer

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค