วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 22 วิธีบริหารจัดการ คอมเมนต์ที่เกิดขึ้นผ่านโฆษณาประเภท Collection

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค