วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 17 สอนใช้เครื่องมือ Facebook Audience Insights เพื่อวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมาย

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค