วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 13 Ads Format : สร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ

วิดีโอได้ถูกล็อค

ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค