วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 6 เริ่มต้นการ Setup Facebook Ads อย่างถูกวิธี

วิดีโอได้ถูกล็อค

ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค